Rada Pedagogiczna:

 1. Aleksandra Wachtarczyk- Wielkopolan- dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
 2. Joanna Michałowska - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 3. Anna Janicka
 4. Mariola Gryczkowska - Rozik
 5. Halina Dulęba
 6. Barbara Lihs
 7. Sylwia Okoń
 8. Małgorzata Janicka
 9. Dorota Sikora
 10. Aneta Kwaśniak
 11. Małgorzata Czaplińska
 12. Karina Fudali
 13. Aneta Rybowicz
 14. Bożena Grychtoł - logopeda
 15. Małgorzata Bosakowska- Szewczenko- zajęcia z akompaniamentem

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

 1. Sylwia Nowakowska
 2. Joanna Garbarz
 3. Mariola Lakwa
 4. Elżbieta Łagosz
 5. Małgorzata Mieczkowska
 6. Sylwia Kukowka
 7. Iwona Nowakowska
 8. Małgorzata Łodejko