Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach położone jest na osiedlu Powstańców Ślaskich przy ul.Sztabu Powstańczego 56c. Budynek został oddany do użytku na potrzeby przedszkola w 1988r. Do budynku placówki przylega ogrodzony teren zielony z wyznaczonym placem zabaw dla dzieci.

W przedszkolu funkcjonuje 8 grup przedszkolnych:

  • dwie grupy dzieci 3-letnich (Sówki, Jeżyki)
  • dwie grupy dzieci 4- letnich (Wiewiórki, Muchomorki)
  • dwie grupy dzieci 5-letnich (Liski, Krasnoludki)

W budynku Szkoły Podstawowej nr 20 funkcjonują natomiast dwie grupy. Jedna z nich to sześciolatki (Pszczółki), natomiast druga to dzieci 5-6 letnie (Motylki).


  • Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach.
  • Nasze Przedszkole od roku szkolnego 2015/16 jest czynne w godz. 6.00 - 17.00.
  • Praca wychowawczo-dydaktyczna jest planowana i prowadzona zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. 
  • Nauczyciele pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" wydawnictwa WSiP.